TW/F  Flanşlı Tip Thermowell

TW/F Flanşlı Tip Thermowell

Quota

Thermoweller, termokupl, rezistanstermometre ve diğer sıcaklık sensörlerinin içine yerleştirildiği dolu veya boru malzemeden işlenen koruyucu kılıflardır. Özellikle basınç, viskosite, akışkanın hızı, kimyasal ve mekanik aşındırıcıların etkili olduğu proseslerde yaygın olarak kullanılır. Çalışma şartlarına göre uygun seçilmiş Thermoweller, yukarıdaki özellikler nedeniyle, sıcaklık sensörlerinin zarar görmesini önler, daha uzun ömrülü olmasını sağlar.

Sıcaklık sensörlerinin arızalanması durumunda Thermowell içine monte edilen sensör kolaylıkla çıkarılır ve değiştirilir.

Bu şekilde proses ortamına, sisteme müdahale edilmemiş olur. Ortam şartlarına uygun malzemeden işlenen Thermoweller, proses şartları göz önüne alınarak seçilecek olursa, sıcaklık ölçüm sistemi uzun ömürlü olur.

 

Proses Uygulamalarına göre Elimko Thermowell kodları;


TW/T : Vida Bağlantılı Tip
TW/W : Kaynaklı Soket Tip
TW/V : Vanstone Flanşlı Tip
TW/F : Flanşlı Tip
TW/WI : Kaynaklı Tip