Etik İlkeler Politikası
Etik İlkeler Politikası
Quota

Etik İlkeler Politikası

Elimko, etik değerleri benimseyen, topluma karşı sorumluluk sahibi ve öncü bir kuruluştur.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız ile birlikte sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz.
Bu doğrultuda, belirlediğimiz Etik İlkeler Politikası, tüm faaliyetlerimizde yönlendirici bir ilke olarak kullanılmaktadır.
Bu politika, bugün ve gelecekte olmak istediğimiz noktayı tanımlayan ilkeler bütününü ve vizyonu kapsar.
Çalışanlarımıza bu doğrultuda ilgili eğitimler verilerek, etik değerleri anlamaları ve bu değerleri uygulamaları için gerekli kaynaklar tarafımızdan sağlanmaktadır.
Şirketimiz, topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmek adına, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir. Bu projeler, çevre koruma, eğitim, sağlık gibi alanlarda topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsan Hakları: Elimko, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ilkelerini benimser ve uygular.
Adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliktir. Bu doğrultuda herhangi bir kişi işe alım, işe yerleştirme, terfi, eğitim ve diğer işlemlerde, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer fikirler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya başka bir durum nedeniyle ayrımcılığa uğramamaktadır.

Yasalara Uygunluk: Elimko, faaliyetlerini yürütürken T.C. yasalarına, yönetmeliklerine ve standartlarına uygun hareket etmektedir. İşletmenin tüm pozisyon ve kademelerinde geçerli olmak üzere; Yasalara ve mevzuata uygun olmayan herhangi bir davranış kabul edilemez.

Adil Rekabet: Elimko, etik ve dürüst bir şekilde rekabet etmektedir ve rakiplerinin işlerini etkilemek için yasadışı veya haksız yollar kullanmamaktadır. Adil ve güçlü rekabeti teşvik eder, rekabet hukukunun gelişmesini desteklemektedir.

İşbirliği: Elimko, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile işbirliği yaparak güvenli, adil ve saygılı bir işbirliği ortamı yaratmaktadır. Karşılıklı fayda ilkesi, temel prensiptir.

Çıkar Çatışmaları: Elimko, kişisel ve finansal çıkarların şirket çıkarlarıyla çelişmesine müsaade etmez. Tüm şirket çalışanları görevleri esnasında şirket çıkarlarını gözetir.
Tedarikçilerle ve müşterilerle bireysel ilişkilerin çıkar çatışmasına dönecek zemini oluşturmasını engeller, kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamaz ve verilen hiçbir faydayı kabul etmez.
Bu mutlak kuraldır.

Çevre: Elimko, yeşil ve sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemiştir. Faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürütmektedir. Tüm çalışanlarımızda, çevresel etkiyi en aza indirmek için gereken tüm önlemleri almakta, sıfır atık mantığıyla çalışmaktadır.