Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon
Quota
Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon

Elimko, ülkemiz ve ülkemiz dışında proses otomasyonunda önemli bir yere sahiptir. Yıllara dayalı tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışı rakiplerinin korkulu rüyası durumundadır. Mühendislik hizmetleri açısından ülkemizde ve yurt dışında gösterdiği faaliyet konularında son derece iyi durumdadır. Bu yabancı firmaların da dikkatini çekmektedir. Ancak çok daha iyi olabilir. Bu konuda bir takım teşviklerin olması gerekir. Gerek arge bölümümüzde, gerekse proje bölümümüzde, yüksek ücretlerle, daha nitelikli elemanlar çalıştırabilmeliyiz. Bu tür elemanların çalıştırılmasına devlet teşvik destekleri vermelidir.  Özellikle arge ve mühendislik bölümlerinde çalıştırılacak elemanlar iyi eğitim almış, nitelikli teknik kişiler olmalıdır. Doğal olarak bu elemanların ücretleri yüksek olacaktır. Ülkemizdeki uzun yıllar, vergi mevzuatına göre, firmalarında 50 ve daha fazla sayıda araştırma geliştirme elemanı çalıştıran firmalara vergi indirimleri  vardı. Son yasa düzenlemeleri ile bu 50 sayısı 30 a düşürüldü. Bu rakama sahip firmalar ancak çok büyük firmalar olabilir. Orta ve küçük ölçekli firmalarda bu kadar arge personeli çalışması mümkün değildir.

 

Endüstriyel Otomasyon denince akla ne gelmektedir?

Belli bir parametrenin arzu edilen bir set değerinde isteğe bağlı sabit tutulması sirasinda yapılan işlemlerin tümü bu alana girmektedir. Fabrikalarda işlenen hammadeler sonunda ortaya çıkan ürünlerin amaca uygun işlenmesi sırasında  gereklidir. Oysa ülkemizdeki  firmaların %98 i orta ve küçük ölçekli firmalardır. Bu sayıda arge elemanı çalıştıran firma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu durumda araştırma ve geliştirmeye gereken destek verilmiyor demektir. Arge teşviklerinde 5 arge elemanına kadar yüzde yüz, 5 elemandan sonra vergi indirimleri kademe kademe düşebilir. Eğer bu konuda suistimallerden çekiniliyor ise, firmalar katma değer oranında vergi indirimine tabii olabilirler. Vergi muafiyetlerinde referans alınacak faktör katma değer katkısı olmalıdır.  Sonuç olarak arge ve mühendislik bölümlerinde çalışan elemanları tatmin edecek yükseklikteki maaşlardan daha az vergi alınmalıdır. Bu şekilde arge ve mühendislik bölümleri desteklenmelidir. Firmalar inovasyon yapmaya teşvik edilmelidir. Nitelikli eleman çalıştırmaları kolaylaştırılmalıdır. Bugünkü mevzuat buna uygun değildir. Bugün “ölçek ekonomisi” önemli hale gelmiştir. Üretim miktarları belli bir rakamın altındaki firmaların rekabet edebilmeleri mümkün değildir. Artık atölye devri kapanmıştır. Atölye düzeyindeki üreticilerin piyasada rekabet etme şansları oldukça azdır.

 

Endüstriyel Otomasyon diğer otomasyonlardan farklımıdır?

Endüsttriyel Otomasyon Şüphesiz farklıdır. Bu türde olduğu gibi, banka otomasyonu, bina otomasyonu gibi otomasyonlarda vardır. Ülkemizde bizim çalışma alanımızda önemli problemlerden birisi de meslek lisesi mezunu, teknisyen düzeyinde eleman bulma güçlüğüdür. Bu konuda bu okulların sayısının yeterli olmaması, çok ciddi bir boşluk yaratmaktadır. Biz ve bize benzer firmaların ortak problemi bu tür eleman temininde yaşanan zorluklardır. Otomasyon bugün her alanda söz konusudur. Biz Elimko olarak, otomasyonun endüstriyel alanında faaliyet göstermekteyiz. Ülkemiz endüstriyel kuruluşlarında,  belli bir düzeyde otomasyona geçilmiştir. Özellikle büyük firmalar,  zaten mecburen otomasyona geçmek zorundadır. Daha küçük firmalar içinde yarı otomatik çalışanlarda vardır. Tüm firmalar kar amaçlı kurulur. Bugünkü formüle göre kar eşittir, ürünün piyasa da oluşan satış değeri eksi maliyettir. Ürünlerin fiyatları piyasada oluşmaktadır. Kar’ı maksimize etmek için, tek oynanabilecek parametre maliyetleri düşürmek olacaktır. Maliyetleri düşürmek için izlenecek önemli yollardan birisi de otomasyona geçmektir. Şüphesiz çok çeşitli sektörlerde, işin niteliğine, fabrikanın konusuna bağlı otomasyon maliyetleri çok farklı olacaktır. Ülkemizde endüstriyel alanda otomasyona geçiş süreci olumlu gitmektedir. Sonuç olarak, bugün geldiğimiz noktada,  152 personeli, 27 mühendisi ile ve 1500 m2 si şehir içinde merkez binası, 60 dönüm arsa üzerinde genişlemeye müsait, 8000 m2 fabrikası olmak üzere toplam 9500 m2 alanda çalışan Elimko, ülkemizde konusunda önemli bir  yere sahiptir. Son yıllardaki yurt dışı başarıları ile de konusunda çalışan rakiplerinin korkulu rüyası olmuştur. Ayrıca firmamız Elimko, TÜRKAK Türk Akreditasyon kurumundan, Avrupa Birliği zincirine bağlı, --özel sektörde konusunda İLK-- “SICAKLIK KALİBRASYON” sertifikasını alan bir firmadır. Sıcaklık Kalibrasyon Merkezimiz de güvenilir bir hizmet sunmaktadır. 1996 yılından beri ISO 9000 kalite güvence sistemi ile çalışmaktadır. Bu özelliklerimizle, önce ülkemiz, sonra dünya otomasyon ve müteahhitlik sektörüne verdiğimiz hizmetlerden dolayı çok mutluyuz.